Medreflex Line

Dr. Petre Mureșan

Afazia

Una dintre tulburările de limbaj cele mai solicitante și intrigante atât din  punct de vedere simptomatologic, dar mai ales intervențional, este afazia. Iar  acum se suspicionează întrebarea „de ce”? Deoarece afazia este, ca părere proprie,  „mutismul dobândit”, o convergență înspre o tăcere în acuitate, pe paliere  multivalente: de receptare a limbajului scris și oral, discalculie, exprimare și  plasticitate orală, exprimare verbală scrisă, tulburări motorii și psihomotorii, blurări  ale recunoaș-terii, identificării, tulburări gnozice, dar și de natură psihologică. 

Sub această perspectivă, diada demersului evaluativ si intervențional  în tulburările afazice-disfonia pe fondul accidentelor vasculare cerebrale și a  patologiilor demielinizante, respectiv sfera psihomotricității și recuperarea limbajului  implica o anvergura ampla. Tulburările de voce/limbaj trebuie să fie conștientizate  și asumate holistic, integrat, într-o abordare terapeutică particularizată,  individualizată și muabilă. 

În cazuistica amplă a accidentelor vasculare cerebrale cu care m-am întâlnit  pe parcursul anilor de practică medicală, se poate coagula o singură concluzie:  reabilitarea sau recuperarea op-timă a pacientului/clientului aflat în terapie trebuie  să se realizeze sub perspectiva tuturor nevoilor sale astfel încât să fie valid,  funcțional și autonom, integrat într-o societate competitivă căreia trebuie să-i  răspundă la cele mai înalte standarde pe care le poate oferi, chiar și în cazul unei  dizabilități. 

Premisa de la care am pornit este simplistă și totuși, complexitatea acesteia  se desfășoară sub aspectul patologiei, în sfera cotidianului nostru existențial.  Lezionarea cerebrală, fie că provine în urma unor accidente vasculare cerebrale  ischemice sau hemoragice, status epileptic care interfe-rează patologic cu  activitatea electrică a creierului, traumatismele cerebrale, demielinizările neuro-nale  au implicații importante în contextul homeostaziei sanogen a organismului.  Calitatea vieții este compromisă plurivalent : 

  • Sub aspect somatic, fiziologic cu rigorile afectării motrice și  psihomotrice care sunt în concordanță cu amploarea afectării cerebrale, remisie sau  recurență 
  • Sub aspectul abilitățior cognitive care remarcă repercursiuni în sfera  educațională, a învățării și conduitelor comportamentale
  • Sub aspect psiho-emoțional care imprimă tulburări de factură  emoțional-afectivă cu fațetare plurivalentă 
  • Sub aspect psiho- lingvistic care imprimă tulburări majore de limbaj și  comunicare, blurând mult spațiul comunicațional atât la nivel perceptiv cât și  expresiv- tulburarile de voce compromit mult abilitățile conversaționale funcționale  mergând până la incapacitatea de exprimare a nevoilor elementare. 

Patologiile cu substrat neurologic, în speță accidentele vasculare cerebrale și  demielinizări-le neuronale adiacente, au reprezentat un vector al coagulării lucrării  de de fata, încercând să fac o abordare evaluativă și mai ales terapeutică pe  palierul psihomotricității și cel al terapiei limbajului, diada disfonico-afazica fiind  pionul principal al tulburărilor de voce/limbaj emergente patologiei cu substrat  neurologic. 


Drd.Psihoterapeut,Logoped Daiana Petrina Muresan

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *