Zeneterápia

Megvan a művészetünk arra, hogy ne haljunk meg az igazság miatt!”
Friedrich NIETZSCHE


Mi a Zeneterápia?


 
Az orvosi központunk bemutató fejezetében arról van szó, hogy a TERÁPIA/GYÓGYMÓD egy, a földhöz, ennek elemeihez intézett segélykérés, mivel a Föld az ember segítségére jöhet azon elemei által, amelyekkel a Teremtő feruházta. Ebből az igazságból kiindulva megpróbáljuk a zenét társítani a TERÁPIÁVAL/GYÓGYMÓDDAL, onnan közelítve ezt meg, hogy a Föld Isten alkotása, az ember pedig ennek az alkotásnak a koronája, aki a maga során képes arra, hogy szeretete és jósága által a felebarátai támogatására siessen. Ennek következtében elmondhatjuk, hogy a zene a FÖLD alkotása, azé a megtestesített és Isten után szomjazó „földdé”, aki az ember, a zene nagyszerűsége pedig az emberi lélek gyümölcse abban való törekvésében, hogy kifejezze a környezetével és az istenséggel való saját alkotó- és kapcsolatra vágyó bensőjét.

 
Nagyon összetett a zeneterápia meghatározása akkor, ha minden lehetséges kezelési szempontot figyelembe akarnánk venni. Azzal kezdjük azonban, hogy elmondjuk, hogy hazánkban a zeneterápia még a meloterápia néven is ismert, ezért a cikk folyamán az olvasó mindkét erre utaló kifejezéssel - zeneterápia és meloterápia – találkozni fog.

 
A zeneterápia egy kezelési módszer-együttes, amely által a kezelőorvos a zenét minden lelki, érzelmi, gondolati, szociális, esztétikai és szellemi vonatkozásában használja azért, hogy segítsen a beteg gyógyulásában, valamint hogy megtartsa testi, gondolati és lelki egészségét. A hang a „gyógyszer”, amit a zeneterapeuta a betegnek a klinikai kivizsgálások következtében adagol ezeknek lelki, szociális, intellektuális és vallási vonatkozásában. A hangok gyógykezelő képessége már a kezdeti koroktól elismert volt, amikoris a zene az ember számára létezésének összetevőjét jelentette, egy önmagával és a környezetében lévő személyekkel való viszonyt, de különösen a belső gyógyulás folyamatait követte azon betegségek titokzatos okaira nézve, melyeknek eredete ismeretlen volt.

 
A zeneterápiát úgy is meg lehet határozni, mint a hangok használatának művészete a zeneterapeuta és a páciens közti dinamikus kapcsolatban arra nézve, hogy ez utóbbi esetében fenntartsanak és elősegítsenek egy jó fizikai, gondolati, érzelmi és lelki harmóniát.

 
Drd. Radu Ioan MUREŞAN

 

MELYEK A ZENETERÁPIA HATÁSAI?


 
Amikor Isten megteremtette a világot és mindazt, ami abban van, a Szava ereje által tette azt meg. Minden egyes szava által a világ előállt a nem-létezésből a létezésbe. Ajánlani merjük ezt a példát azért, hogy kihangsúlyozzuk a kiejtett szó és ennek hangzása közötti kapcsolatot. Minden kiejtett szó egy jellegzetes hangzás szintjén történik egy bizonyos teremtő erővel, a hangzásról pedig tudjuk, hogy egy bizonyos rezgésszám eredménye, ami körülöttünk keletkezik, s amit mi a belső visszahang szintjén fogunk fel. Ez a belső visszhang az átváltozásunk kulcsa, mivel ez a változáson keresztül lép működésbe. Az emberek között az a kifejezés járja, hogy a hang teszi a zenét, s ez arra vonatkozik, hogy hogyan közlünk egy gondolatot vagy egy elképzelést a mellettünk levővel. A hang tulajdonképpen a jéghegy csúcsa, ami a kommunikációnkat illeti, mivel a hang zenéje az a szívünké is, mivel – ahogy azt a Biblia mondja – a szívból származik a jó is, meg a rossz is. A szavak nyelvének (felfogási) helyzete áttehető a zenei hangvilágba. Elég, ha csak egy szó vagy egy zenemű hangzásának alávetjük magunkat ahhoz, hogy megállapíthassuk lényünk csodálatraméltó átalakulását érzelmi (szív) és lelki (gondolatok) szinten, azonban ez a változás testünkben is végbemegy a sejtek szintjén, abban az esetben, ha alávetjük magunkat a zene általi kezelésnek. A zene ereje megalkotja, újraképezi és fenntartja az emberi élet harmóniáját lelki, érzelmi, intellektuális és testi szinten.
Már a legrégibb koroktól tudják azt, hogy a zenének erőteljes befolyása van az ember egészére, mint teljes létezési egység. A zene által az ember képes felfedezni saját belső világát, képes jobban meggyökerezni a saját valóságában és jobban megerősödni belső énjében. A legújabb kutatások azt bizonyították be, hogy egy bizonyos zeneműfaj hallgatása pozítivan vagy negatívan hat belső harmóniánkra. A századok folyamán az ember részt vett a zene nagyrészt ráérzéssel alkalmazott használatára a különböző betegségekkel való kacsolatban, azonban csak egy néhány nem rég végzett kutatás alapján bizonyították be, hogy egy bionyos zenetípus egyrészről pozítivan vagy negatívan érheti agyunk tevékenységének élettanát, ami a maga során befolyásolhatja a páciens jó vagy rossz közérzetét, másrészt viszont el nem képzelt útakat nyithat meg a belső emberrel, a körülöttünk élőkkel és az istenséggel való kommunkáció felé.

 
A segéd szerepéből, amiben még nem is olyan rég használták, eljutottak oda, hogy bebizonyítsák, hogy a zenének hatalmas szerepe van az emberi lény négyes-létösszetételű meghatározásában: biológiai, lelki, szociális és nem utolsósorban, vallási. Egy bizonyos zeneműfaj gyakorlása egy páciens számára beláthatatalan láthatárokat jelenthet a lelki világba való betekintést illetően ott, ahol olyan kérdéseket tesz fel magának az ember, hogy kik vagyunk, honnan jövünk és merre tartunk? A mai világ vallásossága érzelmi szinten épül fel. A mai nap emberének jobban, mint eddig bármikor, szüksége van annak a nyelvezetnek a visszaszerzésére, amellyel képes kifejezni bántalmait, szelídségét, örömét és fájadalmát, más szavakkal, hogy formába tudja önteni érzelmeit, benső énjét. A zene által az ember belép egy olyen térbe és időbe, ahol különleges módon szemlélheti magát és embertársát, a legintímebb tapasztalatait, amelyek összhangban vannak bensőjével, s amikor ezek bent felcsengenek lehetetlen, hogy ne fokozzák annak a belső titkos világnak az érzékenységét, amely nem csak felszínes bántalmakból és érzelmekből áll, hanem meggyőződésekből, feltételezésekből, reményből, fájdalomból, a saját létezés legyőzési kalandjának öröméből, az erő, de ugyanakkor a képtelenség értelmének meggyőződéséből is. Ebben az összefüggésben a vallás szoros kapcsolatban jelenik meg a zenével, ami által át lehet gondolni a kettőjük közötti eredeti kapcsolatot a feltétel nélküli közbenjárás szempontjából, ami visszaadhatja az embernek az elvesztett szabadságát és spontaneitását egy új szellemi élet megélésének vonatkozásában.

 
Ma, a modern tudomány egyre jobban bátorítja a zene csodákat művelő tulajdonságainak alkalmazását, mivel a tudományos eredmények évről-évre bámultaba ejtik a kutatókat a laboratóriumokban vagy klinikai termekben tett megdöbbentő felfedezésekkel, és amelyeket számtalan nemzetközi szimpózium keretén belül be is mutatnak. A zene élettani hatásainak az emberi szervezetre való elemzéseinek és méréseinek eredményei azt bizonyították be, hogy a hangok és zene általi gyógyulás alapjául a rezgés szolgál. A Hangzás elmélete alapjaként megállapították, hogy a folyékony (hidroakusztika) és szilárd (sztereo-akusztika) testeken belül a hangenergia közvetítése rezgéseken és a hosszanti rugalmas hullámokon keresztül történik. Minden emberi szervnek sajátos frekvenciája, jellegzetes harmóniája van. A harmónia és az egészség létezéséhez szükség van arra, hogy minden szerv működése a maga jellegzetes ritmusának paraméterei között történjen. A betegség a belső életritmus elállítódásának a megnyilvánulása. Ezért, sok évvel ezelőtt Novalis azt állította, hogy minden betegség egy zenei probléma. A zene általi gyógymód célja az, hogy helyreállítsa úgy az élettani, mint a lelki harmóniát is.

 
Drd. Radu Ioan MUREŞAN

 

ZENETERÁPIÁVAL KEZELT BETEGSÉGEK A MEDREFLEX LINE ORVOSI KÖZPONT KERETÉN BELÜL


 
- szexuális zavarok
- fejfájás
- fáradtság
- stressz
- álmatlanság
- depresszió
- nyugtalanság
- félelem
- öntisztelet
- idegesség
- testi és lelki kimerültség
- migrén
- magas vérnyomás
- lüktetés
- ritmuszavar
- Parkinson-kór
- Alzeheimer-kór
- szívelégtelenség stb.

 
Hangsúlyozni akarom, hogy az orvosi központunkban a betegségekre alkalmazott zeneterápiás (meloterápiás) kezelések nem egy „hallás utáni” alapon működő gyógymód szerint vannak alkalmazva, hanem azon tudományos módszerek figyelembevételével, melyeknek a zeneterápia a jelen pillanatban örvend.

 
A zeneterápiás (meloterápiás) kezelést nem csak a páciens betegségének szempontjából alkalmazzuk, hanem az emberi személyiség teljes (létfontosságú) felmérésének szempontjából is: test (szomatikus), elme (lelki), szív (érzelmi) és szellem (vallási) – ezért a nálunk alkalmazott zeneterápia a pácienssel való szoros beszélgetés alapján zajlik le, tehát nem csak a betegségének a figyelembevételével.

 
Ön azért jön hozzánk, hogy kezeltesse magát, mi pedig szeretnénk, hogy tudja, hogy a zeneterápiás kezelés minden páciens esetében külön van alkalmazva, és a többi, nálunk alkalmazott orvosi rekuperációs kezelés függvényében történik. Ezért a zeneterápiás (meloterápiás) kezelés az orvosi központunkban használt megelőző és orvosi rekuperációs kezelések összetevő részeként van tekintve. Így tehát, arra hívjuk meg, hogy előszeretettel használja a saját életében is, úgy a kezelés ideje alatt, mint azután is nap-mint-nap, azért, hogy megtalálja a bizalmat, a derültséget, az öntiszteletet, de leginkább az akaratot, hogy önmaga egészségének közrejátszója legyen.

 
Drd. Radu Ioan MUREŞAN

 

KEZELÉSI MÓDOK


 
KÉPEK ÉS FILM ÁLTALI ZENETERÁPIA

 
Ez egy új pszichoterápiás technika, amely a páciens felvidámítását célozza meg azáltal, hogy bizonyos képeket vagy filmeket mutat be egy adott zenei háttérrel, amit a zeneterapeuta ajánl. Ez a módszer ötvözi a zene katartikus erejét a szavak gyógyító erényeivel, mely által sikerül legyőzni a depressziót, pánikkriziseket, félelmet, valamint más lelki zavarokat is. Úgyszintén, a zene segít elvonni a figyelmet a fájdalomról, javítva így a páciens közérzetét.

 
ZENE ÉS MOZGÁS A ZENETERÁPIÁBAN

 
A Jövőtervek fejezetben orvosi központunk megcélozza az európai szintű kinetoterápia előléptetését a mozgás és a zene harmónikus ötvözésével.

 
Orvosi központunk keretén belül a zenére végzett testmozgás egy kezelési módszer, ami új módszereken keresztül törekszik arra, hogy az ókori hagyományokhoz kötődjön, amelyek úgy támasztották alá és léptették elő a zenét és a mozgást, mint az emberi testre és elmére ható jótékony eszközöket. Ezért, ezt a kezelési módszert nem úgy kell tekinteni mint, amit egy „tánc”-kurzus keretén belül szórakoztató jelleggel kimerít az ember, hanem mint olyant, amin keresztül, szándékosan és figyelmes megfigyelés által, egy orvosi tervet követnek, ami a páciens gyógyítására törekszik abból kiindulva, hogy megpróbálja helyreállítani ennek testi-lelki egyensúlyát. A mi kezelési módszerünk fontos azért, mert a mozgás által az egyén ki tudja fejezni egész személyiségét, beszámítva az érzelmi tapasztalatokat is. A zenére való mozgás „érzést” jelent, olyan élményeket, amelyek bizonyos érzésekhez, emlékekhez, kívánságokhoz, vagy bizonyos fantáziákhoz kötődnek. A zeneterápiában a páciens teste, amellyel kapcsolatba kerülünk (gyermek, sérült, idős személy stb.) a legtöbbször a negatív felé irányul: egy test, ami zárt a mozgás élvezete felé, egy „néma” test, s ezért nagyon kis mértékben használják az önmagával és a környezetben lévők felé kifejező és kommunikáló eszközként. A mozgás és az érzés iránti kívánság újraaktiválása egyike a kezelési módszereink fő céljainak. Ilyen értelemben a zene és a mozgás erős motivációt jelent ezen célok elérésében.

 
Drd. Radu Ioan MUREŞAN

 

AKTUÁLIS ZENETERÁPIÁS KEZELÉSEK A MEDREFLEX LINE KÖZPONT KERETÉN BELÜL


 
Egy első fázisban, a központunk keretén belül, a zeneterápiát (meloterápiát) csak a hallás szintjén fogjuk alkalmazni a reflexterápiás ülések és a páciens masszírozási alkalmainak teljes ideje alatt. Minden reflexterápiás és masszírozási ülés zenei háttérrel fog zajlani, amit a zeneterapeuta ajánl. Így, az orvosi rekuperációs ülés alatt, a reflexterápia és masszázs által, a kliens egyidőben örvendhet a zeneterápiás tudomány szolgáltatta előnyöknek, a két kezelési módszer indítványozván és kiegészítvén egymást.

 
A második fázisban, a központunk keretén belül, a zeneterápiát egy szélesebb körben alkalmazzuk a zeneterapeuta közvetlen megfigyelése és útmutatása alapján. Úgy, amint azt már a Kezelési módszerek fejezetben jeleztük, szeretnénk bevezetni az orvosi központunk keretében a kép és film általi zeneterápiát, valamint a kinetoterápia keretén belül alkalmazott zeneterápiát (mozgás zenére). Ebben a fázisban a zeneterápiát minden páciens esetében a klinikai diagnózis alapján fogjuk végezni, egyeztetve a zeneterápia által végzett vizsgálat eredményével. A zeneterápiás kezelések minden páciens esetében a sajátságos probléma figyelembevételével lesznek alkalmazva.

 
dr. Radu Ioan Muresan
Drd. Radu Ioan MUREŞAN

Articolele publicate pe site-ul web www.medreflexline.ro sunt articole originale, protejate de Legea dreptului de autor. Este interzisa preluarea integrala sau in parte a continutului articolelor fara a obtine acordul scris de la autorul lor. Nu este permisa preluarea articolelor de pe site fara acordul autorului nici in cazul in care se indica sursa de unde au fost copiate!

Lépjen kapcsolatba velünk!

Kérjük, használja az alábbi űrlapot, hogy küldje el nekünk az üzenetet: